logo

logo

Relacje

Sprawozdanie z pierwszego spotkania koordynatorów

SLOVAKIA/CZECH REPUBLIC 9.11-14.11.2015

Sprawozdanie z drugiego spotkania koordynatorów

POLSKA - BRODNICA 11 - 14.04.2016

Sprawozdanie z trzeciego spotkania koordynatorów

WŁOCHY 23 - 27.05.2016

Prezentacja z trzeciego spotkania

MIGAWKI ZE SPOTKANIA WE WŁOSZECH

Sprawozdanie ze spotkania w Rumunii

OSTATNIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE RUMUNIA