logo

logo

3 sierpnia 2017

QUALITY LABEL

Odznaka jakości przyznawana za kreatywną pracę podczas proejktu i innowacyjne metody pracy z uczniami.
2 października 2015

O projekcie...

Głównym celem projektu "Lively English book for children"( Żywa książka do angielskiego dla dzieci) jest stworzenie zabawnej książki do nauki języka angielskiego z wytypowaną grupą uczniów, którzy będą pracować pod kierunkiem nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

Cele szczegółowe projektu to :
- posługiwanie się językiem angielskim przede wszystkim  w nieformalnej formie
- rozwijanie kreatywności
- kształtowanie otwartej postawy wobec innych kultur
- wzmacnianie poczucia swojej wartości
- przygotowanie do życia w społeczeństwie Unii Europejskiej
- rozwijanie umiejętności w zakresie języka angielskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację interpersonalną

W projekcie biorą udział następujące państwa : Słowacja, Czeska Republika, Turcja, Włochy, Rumunia i Polska.